„Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie”


projekt realizowany w ramach Programu
Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029
 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie systemowego rozwoju utalentowanej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, niezależnie od miejsca zamieszkania, w zakresie kluczowych kompetencji cyfrowych, jakimi są algorytmika i programowanie.

Cel ten będzie możliwy do realizowania w długiej perspektywie tylko poprzez zaangażowanie dobrze przygotowanej kadry edukatorów, o wysokich kompetencjach merytorycznych i metodycznych w zakresie projektu, które to kompetencje będą możliwe do zdobywania i doskonalenia w trakcie jego realizacji. W swojej pracy nauczyciele będą mogli korzystować ze specjalnie dedykowanych, najwyższej jakości, obudowanych metodycznie i informatycznie materiałów dydaktycznych.

Wsparcie dla Uczniów:

 • regularne kółka algorytmiczno-programistyczne,
 • obozy naukowe,
 • turnieje i konkursy algorytmiczno-programistyczne,
 • webinaria i wykłady,
 • spotkania z mistrzami algorytmiki i programowania,
 • webinaria tematyczne.

Wsparcie dla Nauczycieli:

 • wynagrodzenie za prowadzenie kółek i obozów,
 • opieka mentorska dla początkujących,
 • wykładowcy-asystenci,
 • szkolenia i warsztaty doskonalące,
 • obudowane informatycznie materiały dydaktyczne.
 • dedykowane systemy informatyczne,
 • tablety graficzne do prowadzenia zajęć.
Organizator
Partner
Współpraca
Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukasiewicza