Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników witryny internetowej, dostępnej pod adresem elektronicznym: rekrutacja.map.org.pl (dalej określana jako: „Witryna” i „Strona”). Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest Fundacja Rozwoju Informatyki z siedzibą przy ulicy Topiel 21 lok. 1, 00-342 Warszawa, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000025627 NIP: 5220001837, REGON: 011528095, adres email: fri@fri.edu.pl, nr telefonu +48 535 469 811 (dalej określana jako: „Administrator”).

Pliki Cookies:

 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne i pliki tekstowe. Są one przechowywane w urządzeniu Użytkownika Witryny i przeznaczone do korzystania z Witryny.

 • Cookies wykorzystywane są do dostosowywania zawartości strony oraz jej optymalizacji.

 • Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i ją odpowiednio wyświetlić oraz dostosować do jego indywidualnych potrzeb.

 • Pliki cookies pozwalają także na tworzenie statystyk, które pomaga zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, jednocześnie pozwalając na ulepszenie zawartości witryny.

 • Cookies umożliwiają też odpowiednie dopasowanie kierowanych do Użytkownika reklam.

 • Użytkownik Strony może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia.

 • Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Można także w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której Użytkownik korzysta.

 • Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej lub np. na stronie: www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

 • Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 • Pozostanie na Stronie bez wyłączenia cookies, oznacza wyrażenie zgody na ich pobieranie.

Dane osobowe:

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z wdrożoną polityką prywatności.

 • W celu dbania o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika – przechowywane są one na zabezpieczonych serwerach, używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL), mamy wprowadzoną kontrolę dostępu.

 • Do danych osobowych mają dostęp tylko osoby związane z obsługą Witryny, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

 • Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Strony są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online lub poprzez wysłanie do administratora wiadomości e-mail.

 • Podanie danych osobowych przez użytkowników strony jest dobrowolne.

 • Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, a także numer telefonu.

 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na ich przetwarzanie i wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 • Aby skorzystać ze swoich uprawnień Użytkownik może przesłać właściwe oświadczenie woli na adres Administratora.

 • Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową witryny, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem i tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin).

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie. O ewentualnej zmianie i terminie jej wejścia w życie administrator poinformuje użytkownika za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.